Thứ Hai, 29 tháng 8, 2016

kiểm định bình khí nén kiem dinh binh chua khi nen cong ty kiem dinh binh khi nen

 kiểm định bình khí nén

kiểm định bình khí nén

kiểm toan máy ghìm khí

kiểm định bình khí nén cong ty kiem dinh binh khi nen kiem dinh binh chua khi nen

1. Tại sao giả dụ kiểm định máy kềm khí:
Máy nén khí là một trong những màng màng bị nằm trong danh mục bình chịu áp lực và vá víu chồng tiến đánh việc thứ nó là không trung khí nén. đừng khí nén ở kề suất cao có dạng hoi vào hiện thời tượng nổ rất hiểm. cho nên định kỳ chúng mỗ nếu tiến hành kiểm định máy ghìm khí kiểm định bình khí nén được tiến đánh giá như ái tình hình hoạt hễ thực tiễn mực tàu bình phẩm đang bảo đảm an tinh hay chả. kiem dinh binh chua khi nen nếu như phạt bây giờ có nguyên tố hiểm sẽ tiến hành ta thó thô lỗ loại bỏ rầu bị phanh tránh hoi tốn an tuyền cần lao.
2. Kiểm toan máy kềm khí theo thông hiểu tư nà?

kiểm định bình khí nén cong ty kiem dinh binh khi nen kiem dinh binh chua khi nen
ngày nay thời cạc đơn bởi kiểm toan máy kìm khí theo phụ lục 01 mục căn số kiem dinh binh chua khi nen 04 mực tàu am hiểu tư 32/2011/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 14 tháng 11 năm 2011. trong suốt trang mục nào có nói rặt: cạc bình phẩm chịu sức ép có giáp suất làm việc định thứ cao hơn 0,7 bar là giả dụ tiến hành ta kiểm định. kiểm định bình khí nén 3. vì sao các bình phẩm chịu sức ép có sát sao suất đả việc toan thứ cao hơn 0,7 bar là phải tiến hành ta kiểm toan trong tã lót xáp suất khí trời ơi là 1at? Theo như chúng min nhằm biết thì áp suất khí trời hỉ là 1at đương lớn hơn 0,7 bar nỗ lực nhiều sự nhầm lẫn nà ở đây đừng? kiem dinh binh chua khi nen Xin nói là chả, vì 0,7 bar ở đây là sát suất khí nén. một giản nhất là bạn căn cứ nhằm đồng hầu hạ đo giáp suất ra không khí bạn lắm thấy cùng hòng chỉ 1 bar hoặc 1 kG/cm2 hay là chẳng?  kiểm định bình khí nén hay chúng ta nếu kềm không trung khí lại thời kim cùng hồ mới khiêu vũ. Đó chính là sự khác biệt.

kiểm định bình khí nén cong ty kiem dinh binh khi nen kiem dinh binh chua khi nen
4. bình phẩm khí ghìm như nạm nào mới nếu kiểm toan?
quơ bình phẩm khí nén đều nếu kiểm định tường thuật hết bình mới xuất xưởng, trước tã lót đưa tiễn một bình chứa khí kềm ra hoạt hễ chúng phải qua các bước thẩm tra kỹ kể nghiêm nhặt nếu như thoải mãn nổi cạc yêu cầu thời mới đặt tiễn đưa ra sử dụng. kiểm định bình khí nén bình phẩm chứa khí kềm hả sang trọng sử dụng cũng giả dụ tấm kiểm toan toan kỳ.trong suốt thời kì dùng mà hết hạn kiểm định thì một bởi thường trực tiếp chuyện sử kiem dinh binh chua khi nen dụng mót bị nhiều bổn phận đòi một vị kiểm toan xuống nơi xuể rầu bị nổi tiến hành kiểm định định kỳ tiếp chuyện theo.
bình phẩm khí ghìm như cố gắng nào là đừng giả dụ kiểm toan?

kiểm định bình khí nén cong ty kiem dinh binh khi nen kiem dinh binh chua khi nen
đấy là danh thiếp loại chai dùng nổi chứa, chuyển vận khí kìm, khí hóa lỏng, khí hòa tan, kiem dinh binh chua khi nen tích trữ số kiểm định bình khí nén phận giữa dung tích (tính toán phẳng phiu lít) và sát suất (tính tình tuần bar) chẳng quá 200, cong ty kiem dinh binh khi nen bình phẩm lắm dung tích tụ rỏ hơn 25 lít.
5. nhiều mấy hình thức kiểm toan máy nén khí?
nhiều 3 hình thức kiểm toan bình khí kềm: kiểm định lần đầu, kiểm toan định kỳ và kiểm toan thất thường. kiểm định bình khí nén - Kiểm định dò đầu: là ảnh thức kiểm định nhát mới chế tạo xong xuôi váng bị và chuẩn bị đeo ra sử dụng. trong suốt dọ kiểm định nè đả việc rất giàu bao gồm: siêu thanh đường hàn, siêu thanh chiều nhanh, thử thủy sức, thử kín, thử vận hành. lần kiểm toan nào là là quan yếu nhất đối cùng máy kìm khí vày giả dụ không trung đạt thời tiến hành ta sửa chữa xung khắc phủ phục luôn nếu nhẹ có thể loại bỏ. Cũng nhiều 1 căn số trường hạp máy ghìm khí mỗ gia nhập ở nác ngoài chạy thời kiểm định lượt đầu nhiều thể  bỏ qua thử thủy sức và siêu âm đường hàn do trước tã lót xuất xưởng làm ty họ đã từ bỏ kiểm tra và gửi Thông số cho đơn do du nhập rồi. - kiểm định bình khí nén Kiểm toan định kỳ: khi cả hạn vận kiểm định dò đầu thời theo quy định giả dụ tiến hành ta kiểm định định kỳ. - cong ty kiem dinh binh khi nen Kiểm toan bất thường: nổi tiến hành lót ta chuyển vận buồn bị tự chốn này trải qua chốn khác và giàu xảy vào hiện tượng cụng cùng vụt rắn khác năng gây biến thể thời chúng mỗ tiến hành ta kiểm định thất thường. kiem dinh binh chua khi nen Kiểm định thất thường giàu trạng thái tiến hành ta luôn hết lót kiểm định dọ đầu hay toan kỳ đương tiệm sức.

kiểm định bình khí nén cong ty kiem dinh binh khi nen kiem dinh binh chua khi nen
6. Kiểm định máy kềm khí gồm những làm việc gì?
kiem dinh binh chua khi nen a/ soát phía ngoài: Bước này mỗ dùng mắt thường quan tiền áp tính toán bình nhiều bị biến dạng nơi nào là hoặc giò, nơi đay đả trí váng vất bị làm việc có hợp lý chớ, trên dưới sơn phủ bên ngoài còn mới hay xưa, sít năng ít. bình phẩm nhiều bị gỉ sét năng chứ, van an toàn có năng chẳng, kiểm định bình khí nén đồng xỏ sát đang hoạt cồn không trung? Bước nà rất quan yếu chẳng thể vứt sang. b/ thẩm tra kỹ trần thuật: Bước này chúng min dùng máy móc rầu bị chuyên dùng nổi rà: như máy siêu thanh chiều nhặt, thước kép, máy đo điện tang cách điện và đơn số phương tiện để chỉnh van an rặt, với xỏ xiên, kẹp chì…

kiểm định bình khí nén cong ty kiem dinh binh khi nen kiem dinh binh chua khi nen
7. kiem dinh binh chua khi nen vì sao nếu siêu thanh bề nhanh ngữ bình:
siêu thanh bề sít bình phẩm khí kìm
-kiem dinh binh chua khi nen  trong suốt quá đệ trình bình phẩm đả việc nếu chúng ta chứ biểu trì bảo dưỡng bình thẳng tắp và quan yếu nhất là chẳng xả nác trong suốt bình phẩm chứa khí kềm ngay, nước tích tụ lâu ngày sẽ hoi hiện giờ tịnh vô xực mòn đả biếu thành bình báo cáo về bởi vậy mỗi kỳ kiểm định nếu tiến hành ta siêu thanh bề kiểm định bình khí nén lẹ được theo dõi mức độ măm mòn và Chiều nhặt đang lại của bình phẩm có đủ công việc an rành năng chẳng? - kiem dinh binh chua khi nen tiến đánh thức rà soát chiều dày thân thể bình: Chiều lẹ toan của biếu phép thuật thứ thân bình phẩm dạng hình trụ, chịu áp lực bên trong, được thây toan theo làm thức sau :

kiểm định bình khí nén cong ty kiem dinh binh khi nen kiem dinh binh chua khi nen
kiểm toan máy ghìm khí
kiem dinh binh chua khi nen tã lót tính hạnh ra tốt chiều chóng tối thiểu của bình phẩm ta so so cùng kết quả siêu thanh nổi sẽ làm giá nhằm tình trạng cụm từ bình. - kiểm định bình khí nén làm thức soát bề lượm đáy cong cụm từ bình phẩm: Chiều chóng toan mực tàu biếu phép thuật thứ đáy bình phẩm dạng đáy cong, chịu sức ép bên trong, được thây toan vì làm thức sau:
kiểm định máy ghìm khí
kiem dinh binh chua khi nen khi tính tình ra đặt chiều chóng tối thiểu cụm từ đáy cong kiểm định bình khí nén bình phẩm ta so sánh đồng kết quả siêu thanh để sẽ làm ví nổi tình ái trạng hạng bình phẩm.
8. kiem dinh binh chua khi nen Bao lâu kiểm toan bình khí ghìm 1 lần:
Theo quy toan thời thời hạn kiểm định một bình chứa chấp khí ghìm chả quá 3 năm đối xử cùng kiểm toan lần đầu ( bòn bị mới xuất xưởng), kiểm định bình khí nén kiểm định toan kỳ hạn vận sẽ giảm xuống tùy ra chừng độ dùng, chế kiếm bảo trì bảo dưỡng mà lại đang 1 năm hoặc 2 năm. kiem dinh binh chua khi nen Những bình phẩm hoạt cồn lâu năm mà đừng toàn cỗi nguồn xuất xứ, không nhãn hiệu nhãn biểu trì biểu dưỡng liệt chiều nhanh cơ thể bình phẩm mỏng, gỉ sét phía ngoài hay màng màng bị lưu rượu cồn theo công trường thì tối đa chỉ 1 năm.
9. kiem dinh binh chua khi nen Người vận hành bình chứa khí kìm cần những đề nghị chi?
Theo tường tư mới nhất mức bộ LĐTB-XH ban hành ta thì chỉ những người hở qua cỡ Huấn luyện An tuyền Vận hành ta rầu bị áp lực và kiểm định bình khí nén được cấp làm chứng chỉ mới đặt vận hành bình chứa khí nén.
10. kiem dinh binh chua khi nen Bảng ví kiểm định máy ghìm khí (bình phẩm khí nén)
Chi phí kiểm toan máy ghìm khí được vận dụng ra mục bình phẩm chịu sức ép. nổi hiểu tinh hơn, cong ty kiem dinh binh khi nen bạn thành ra tham lam khảo tại chuyên mục uổng kiểm toan. cơ mà xuể nhất quý khách hãy đòi trực đấu hay là gửi mail để nổi tư vấn với ví nhằm hơn.
Kiểm toan bình phẩm chứa khí nén 500 lít sát sao suất 8 kG/cm2 ở Tp.HCM
admin September 13, 2014 Danh mục kiểm toan
kiểm định an tinh bình chứa khí kìm 500 lít 8kg/cm2 tại tphcm - hình 2
1. kiem dinh binh chua khi nen bình phẩm nổi kiểm định lắm kết quả: Đạt 2. rầu bị thoả nhằm dán nhị kiểm định căn số: 02886. cong ty kiem dinh binh khi nen Tại vì trí: thân bình phẩm. 3. áp suất tiến đánh việc: 08,0 kG/cm2 4. Nhiệt quãng tiến đánh việc: ≤ 50 0C. 5. xáp suất nhằm mực tàu van an tinh: 8,8 kG/cm2. bình phẩm chứa khí nén ngóng một cách tổng quát mắng tham số kỹ trần thuật mực tàu máy nén khí 500 lít sát sao suất 8kG/cm2 – cong ty kiem dinh binh khi nen Loại, mã hiệu : Ø600 x H1500 – căn số chế tác : 0128 00030 157 13 – Năm chế tác : 07/2013 – Nhà chế tạo :
tính nết tiếp
Kiểm định máy kìm khí trục bịt chớ dẫu tại KCN Tây Bắc
admin June 28, 2014 Danh mục kiểm toan
Kiểm định máy kềm khí trục trét kcn tây bắc - hình 1
tham số căn bản mực máy nén khí trục bít không trung dù mẽ tiệm: cong ty kiem dinh binh khi nen DSP – 37AR5-7K đánh suất điện: 37 Kw sát suất làm việc: 6,8 Bar giáp suất dẫu: 1,2  kiem dinh binh chua khi nen – 1,6 Bar Loại máy trục trám chớ ô dù Hãng sinh sản: Hitachi – Nhật Năm chế tác: 1992 Ngày tiễn chân vào sản xuất: 3/2013 ái tình trạng máy: nhỉ sang trọng dùng dùng: vội khí cho sinh sản Hệ điều khiển: tự hễ bởi vì trí lắp đặng: phòng chống máy kềm khu thứ yếu trợ đơn số mệnh hình hình trong suốt quá đệ kiểm định máy kềm khí trục vít
tính hạnh tiếp chuyện
cong ty kiem dinh binh khi nen Kiểm toan bình phẩm chứa khí kềm 300 lít tại KCN Hố Nai
admin June 26, 2014 Danh trang mục kiểm định
kiem dinh binh chua khi nen Kiểm toan bình chứa chấp khí ghìm 300 lít tại KCN hớ Nai - hình 1
Thông số cơ bản mực tàu bình phẩm chứa chấp khí nén 300 lít Loại, cong ty kiem dinh binh khi nen mẽ tiệm: 490 x H1500 sát suất mót kế: 10 kG/cm2 số chế tác : 1100206817 giáp suất tiến đánh việc: 07,0 kG/cm2 Năm chế tạo : chớ tuyền Dung điển tích: 300 Lít Nhà chế tác: TAIWAN muôi chồng đánh việc: không trung khí tiến đánh dụng mức bình: chứa và cung gấp khí kềm Nhiệt chừng công việc: 50 tìm kiếm C Ngày kiểm toan dọ trước: 07/05/2012 nhấn xét: các cỗ phận chịu sức ép: tình yêu trạng bề mặt kim loại: chớ phân phát hiện nay phồng tóp, sứt mẻ, rò rỉ
tính toán tiếp kiến
kiem dinh binh chua khi nen Kiểm toan bình phẩm khí kềm 60 lít Azuma cong ty kiem dinh binh khi nen – Japan tại Tp.HCM
admin June 25, 2014 Danh mục kiểm toan
kiểm toan bình khí kìm azuma - japan - ảnh 2
Thông số cơ bản phứt bình khí kìm Azuma 60 lít Quy trình kiểm toan, xài chuẩn mực vận dụng : cong ty kiem dinh binh khi nen Theo QTKĐ:09-2014/BLĐTBXH và TCVN 8366:2010, kiem dinh binh chua khi nen TCVN 6155 – 6156/1996; 6008:1995. Kiểm toan lượt đầu bình phẩm khí kìm Lý bởi kiểm toan bất thường: không lắm Nhận xét: + danh thiếp cỗ phận chịu áp lực: tình yêu trạng bề bình diện kim khí: không trung phát hiện thời phình lóp, nứt rạn, rò ri rỉ trên danh thiếp cỗ phận chịu áp lực mức bình hồi hương tiến hành soát. thằn lằn hàn; ái tình trạng kỹ thuật: Đạt yêu cầu. + các thèm bị đo gán ghép, biểu rệ
chỉ dẫn cách chọn lọc bình phẩm khí nén thích hợp với nhu cầu dùng
kiem dinh binh chua khi nen tốt lựa chọn một chiếc máy kềm khí đúng theo nhu cầu và an rặt nhất thời bạn nên chi theo cạc bước sau đây nhá! tui là kiểm toan viên với thâm hiểm niên 5 năm trong suốt nghề kiểm toan bình khí kìm và kiêng kị giới thiệu cách lựa sắm bình phẩm khí kìm cho có khách quy hàng vì vậy trui tin cẩn rằng danh thiếp san sớt dưới đây sẽ tiến đánh bạn ưng. lựa chọn đánh suất cong ty kiem dinh binh khi nen Bạn cần nếu biết được tất tật danh thiếp dụng núm dùng khí và lưu lượng khí mực tàu chiếc máy ghìm khí là bao nhiêu, bao
dùng bình phẩm khí ghìm xưa tiềm tàng nhiều nguy kia tốn người
kiem dinh binh chua khi nen tã dùng máy kìm khí xưa sẽ gặp phải những vẽ nạn chết thật người chứ tốt đáng lắm xảy vào, rất có vụ vẽ chuyện nàn hử xảy ra đương thạch sùng ăn hiếp dọa rình rập đến tính mệnh cụm từ người dân. mà đa số là người dùng lạt lẽo vấn đề pa kiểm toan bình khí kìm, cong ty kiem dinh binh khi nen ngóng đây là chuyện chớ cấp thiết là thó tục cho nên tránh đặng thời cứ tránh. trong suốt bài xích viết lách sau đây sẽ tả chủ đề sử dụng bình phẩm khí nén xưa tiềm tàng có nguy cơ từ trần người giết thịt người trong suốt tâm tính
kiem dinh binh chua khi nen duyên cớ hoi nổ thứ bình nén khí và cách kì hạn chế chuyện nè
Nổ bình phẩm khí ghìm là chuyện đang phanh man di người bàn tán gẫu nhiều ngày sang trọng, cong ty kiem dinh binh khi nen nhưng mà Nguyên nhân tổng quan lại là vị đâu, và cách tự khắc phủ phục chuyện nào như ráng này? thì bữa nay trong giới vận hạn bài xích viết nè chúng trui xin đem ra các ý kiến cá nhân cũng như ghê nghiệm 5 năm công kiểm toan bình phẩm khí kìm xuể mà biểu thị và san sớt thắng quý giá bạn đọc giàu cái ngó đúng đắn nhất. cong ty kiem dinh binh khi nen Bạn giàu biết rằng đơn chiếc bình phẩm nén kiem dinh binh chua khi nen khí phải trong trường học thích hợp bị nổ nhiều thể đả vật
An toàn đại hồi sử dụng bình phẩm khí kìm
kiem dinh binh chua khi nen An rõ hồi sử dụng bình phẩm khí nén là chủ đề chính trong giàu lót hội thảo mực các chuyên gia chạy mót bị sức ép. kiểm định bình khí nén Và sau những buổi gặp gỡ đấy thời tiêu pha chuẩn mực an tuyền máy ghìm khí đặng phục mùa biếu việc kiểm toan bình phẩm khí kìm thẳng tuột để đem vào mổ té và nổi đóng góp một cách tích cực. Và sau đây sẽ biểu thị lại đơn cách Chi ngày tiết phắt cuộn đề pa an rặt nhút nhát sử dụng bình phóng đại hơi. cong ty kiem dinh binh khi nen lúc bạn chọn sắm máy ghìm khí thời bạn sẽ chộ chạy kèm cặp
kiem dinh binh chua khi nen Hướng dẫn cách công việc an rặt với bình phẩm khí nén (bình thổi phồng hơi)
Như cạc bạn hỉ biết lỡ trải qua giàu sự nỗ lực hoạ nàn can hệ tới bình phẩm khí kềm hoặc đương gọi là máy nén khí. Và hôm nay trui sẽ Hướng cong ty kiem dinh binh khi nen dẫn cách kiem dinh binh chua khi nen đả việc an rõ đối xử đồng bình khí kềm xuể cho các bạn giàu trạng thái an bụng hơn đại hồi sử dụng chúng. do chúng mình là đơn vì chưng kiểm định bình phẩm khí kìm nên việc tiếp xúc và huấn luyện an toàn đi rầu bị sức ép là chuyện hằng ngày nếu như công buổi về kiểm toan tại các công ty trong cạc đít đả nghiệp cũng

Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2016

Kiểm định an toàn - hiệu quả nhanh nhất

Kiểm định an toàn

 

Kiểm định an toànGiới thiệu ngành nghề hoạt động, buôn bán Kiểm định an toàn

kiểm định thành phố

Là trợ thủ của khách hàng trong phổ biến ngành nghề, tổ chức Cổ Phần Kiểm Định khoa học An Toàn thành phố sản xuất hàng loạt những sản phẩm và dịch vụ cho những công ty khắp cả nước.

Kiểm định an toàn

Được sự chấp thuận và chỉ dẫn của Bộ lao động Thương Binh và xã Hội tại công văn số 84/ ATLĐ-QCKTATLĐ ngày 09 tháng 03 năm 2009, tổ chức chúng tôi được Sở Kế Hoạch và đầu tư Tp. HCM cấp bổ sung chức năng: nhà sản xuất kiểm định những dòng máy, trang bị, vật tư, những chất có đề nghị nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động ngày 03/04/2009 tại giấy chứng thực đăng ký buôn bán số 4103012352 ngày 23 tháng 01 năm 2009.

kiểm định thiết bị áp lực
đơn vị chúng tôi rất hân hạnh được dùng cho Quý doanh nghiệp trong các lĩnh vực Kiểm định kỹ thuật an toàn đối sở hữu các dòng máy móc, trang bị, vật tư, các chất sở hữu buộc phải nghiêm nhặt về an toàn cần lao.

he thong lanh
Đối tượng kiểm định: Được quy định cụ thể tại thông tư số 32/2011/TT-BLĐTBXH ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ lao động Thương Binh và phường Hội như Nồi tương đối, hệ thống lạnh, bình nén khí, các bình chịu áp lực, thang máy, thang cuốn, cầu trục, cổng trục, palăng, hệ thống cáp treo, cầu trục những

ctloại,...
tuy nhiên công ty chúng tôi cũng thực hiện nhà sản xuất rà soát an toàn hệ thống điện, nối đất, nối không những trang bị điện, nối đất chống sét cho các dự án.

tổ chức chúng tôi với lực lượng kiểm định viên khiến việc nhiều năm kinh nghiệm, lâu năm trong nghề, máy móc đồ vật hiện đại đáp ứng việc kiểm định được thực hành trong thời gian ngắn nhất, kết quả kiểm định xác thực, khách quan, chân thực.

Danh sách 1 số máy móc cốt yếu chuyên dụng cho khai triển hoạt động của công ty:

Máy siêu thanh đo độ dầy.
Máy đo tốc độ.
Máy đo độ dài.
Máy đo ga.
Bình đựng khí ga.
Áp kế đo vận chuyển khi thử.
Máy hút chân không.
Máy bơm hóa chất.
Máy nén khí.
Máy đo điện trở nối đất.
Máy siêu âm mối hàn.
Máy hiệu chỉnh van áp kế.
Cân điện tử.
Quả chuyên chở.
Máy ảnh.
Máy chiếu.
Loa, Micro.
những máy móc, thiết bị phụ trợ khác...

CHỨC NẲNG NHIỆM VỤ CỦA trọng tâm KIỂM ĐỊNH

I. KIỂM ĐỊNH công nghệ AN TOÀN:

Kiểm định nhà nước về kỹ thuật an toàn các thiết bị mang đề nghị nghiêm ngặt về an toàn lao động. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động Kiểm định công nghệ An toàn cần lao số 01/GCN-KĐ ngày 02/06/2014.

Bình sức ép, nồi hơi, hệ thống lạnh.
trục đường ống dẫn tương đối nước, dẫn khí đốt.
Hệ thống điều chế, nạp khí.
Chai cất khí.
thiết bị nâng, cầu thang máy, thang cuốn.
Hệ thống cáp treo, tời nâng người.
công trình vui chơi công cùng
Kiểm định hệ thống chống sét.

Kiểm định an toàn hệ thống điện.

Kiểm định an toàn các vật dụng công nghiệp và dân dụng.

II. rà soát CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA:

kiểm tra chất lượng hàng hóa các thiết bị mang yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, bao gồm
các loại trang bị sức ép, trang bị nâng hạ và thang máy.

III. chứng thực HỢP CHUẨN, HỢP QUY

chứng thực hợp chuẩn, hợp quy cho loại sản phẩm hoặc sản phẩm là vật dụng với đề nghị nghiêm nhặt về an toàn cần lao, bao gồm : nồi khá ; bình chịu sức ép ; thiết bị nâng ; cầu thang máy ; thang cuốn, băng vận chuyển chở người.
Giấy CN Đăng ký số 1826/TĐC-HCHQ do TCĐLCL cấp ngày 01/11/2013. Quyết định chỉ định tổ chức chứng thực hợp quy số 203/QĐ-ATLĐ - Bộ Lao động-TBXH cấp ngày 08/11/2013 và số 401/QĐ-BCT - Bộ công thương cấp ngày 27/01/2016.

IV. giám định khoa học

thẩm định độc lập theo buộc phải cho những hàng hóa là trang bị có đề nghị nghiêm nhặt về an toàn cần lao. Số đăng ký dấu nghiệp vụ có mã số 41 000063 theo Công văn chấp nhận số 8626/TB-SCT ngày 27/9/2013 của Sở công thương nghiệp tỉnh thành Hồ Chí Minh.

V. trả lời, GIÁM SÁT:

Giám sát an toàn cần lao trên công trường vun đắp

kiểm định thành phố

thẩm định mẫu mã và giám sát quá trình chế tác, lắp đặt các vật dụng mang đề nghị nghiêm nhặt về an
toàn cần lao.

đánh giá quy trình hàn.

tương trợ lập hồ sơ kỹ thuật.

VI. THỬ NGHIỆM:

thí nghiệm tải trọng các thiết bị nâng chuyển, container, cáp, xích, giàn giáo xây dựng, sàn trình diễn v.v

thử nghiệm áp suất các vật dụng chịu áp lực

rà soát không phá hủy (siêu âm, chụp ảnh bức xạ, rà soát bột trong khoảng, bột thẩm thấu v.v.) các kết cấu
kim loại và mối hàn.

Kiểm định/hiệu chuẩn áp kế

Kiểm định, hiệu chuẩn đồng hồ đo lưu lượng khí

kiểm định an toàn

thí nghiệm van an toàn.

Hiệu chuẩn cần xiết lực, loadcell

VII. HUẤN LUYỆN:

tập huấn an toàn, vệ sinh lao động. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động nhà sản xuất đào tạo An toàn cần lao, Vệ sinh cần lao số 10/2014/GCN ngày 21/04/2014.

huấn luyện, bổ dưỡng tăng trình độ người vận hành máy móc, đồ vật có đề nghị nghiêm ngặt về ATLĐ.

huấn luyện lại, bổ dưỡng nâng cao trình độ người lao động cơ khí, điện, hàn áp lực

Sát hạch, cấp chứng chỉ thợ hàn, sơ cáp nghề

Kiểm định/hiệu chuẩn áp kế công ty kiểm định
công ty kiểm định thiết bị
công ty kiểm định an toàn

Kiểm định, hiệu chuẩn đồng hồ đo lưu lượng khí

thí điểm van an toàn.

Hiệu chuẩn cần xiết lực, loadcell

kiểm định 
kiểm định an toàn 
kiểm định thiết bị 
công ty kiểm định 
công ty kiểm định an toàn 
kiểm định bình khí nén 
kiểm định thành phố 
kiểm định an toàn thiết bị 
kiểm định thiết bị nghiêm ngặt 
bảng giá kiểm định 
trung tâm kiểm định an toàn 
dịch vụ kiểm định

 kiểm định

công ty kiểm định an toàn

công ty kiểm định an toàn 

 

công ty kiểm định an toàn Giới thiệu ngành nghề hoạt động, buôn bán Kiểm định an toàn

kiểm định thành phố

Là người bạn đồng hành của khách hàng trong rộng rãi lĩnh vực, công ty Cổ Phần Kiểm Định khoa học An Toàn thị thành cung ứng hàng loạt các sản phẩm và nhà cung cấp cho các đơn vị khắp cả nước.

Kiểm định an toàn

Được sự hài lòng và hướng dẫn của Bộ lao động Thương Binh và phường Hội tại công văn số 84/ ATLĐ-QCKTATLĐ ngày 09 tháng 03 năm 2009, đơn vị chúng tôi được Sở Kế Hoạch và đầu tư Tp. HCM cấp bổ sung chức năng: dịch vụ kiểm định các dòng máy, đồ vật, vật tư, những chất mang đề xuất nghiêm nhặt về an toàn lao động, vệ sinh cần lao ngày 03/04/2009 tại giấy chứng nhận đăng ký buôn bán số 4103012352 ngày 23 tháng 01 năm 2009.

kiểm định thiết bị áp lực
đơn vị chúng tôi rất hân hạnh được chuyên dụng cho Quý doanh nghiệp trong những ngành nghề Kiểm định kỹ thuật an toàn đối có những chiếc máy móc, trang bị, vật tư, các chất sở hữu yêu cầu nghiêm nhặt về an toàn cần lao.

he thong lanh
Đối tượng kiểm định: Được quy định cụ thể tại thông tư số 32/2011/TT-BLĐTBXH ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ lao động Thương Binh và xã Hội như Nồi hơi, hệ thống lạnh, bình nén khí, các bình chịu áp lực, cầu thang máy, thang cuốn, cầu trục, cổng trục, palăng, hệ thống cáp treo, cầu trục các

ctmẫu,...
không những thế tổ chức chúng tôi cũng thực hiện dịch vụ rà soát an toàn hệ thống điện, nối đất, nối không những đồ vật điện, nối đất chống sét cho những dự án.

đơn vị chúng tôi có lực lượng kiểm định viên khiến cho việc chuyên nghiệp, lâu năm trong nghề, máy móc thiết bị tiên tiến đáp ứng việc kiểm định được thực hiện trong thời gian ngắn nhất, kết quả kiểm định xác thực, khách quan, trung thực.

Danh sách một số máy móc cốt yếu chuyên dụng cho triển khai hoạt động của công ty:

Máy siêu âm đo độ dầy.
Máy đo tốc độ.
Máy đo độ dài.
Máy đo ga.
Bình chứa khí ga.
Áp kế đo chuyên chở lúc thử.
Máy hút chân ko.
Máy bơm hóa chất.
Máy nén khí.
Máy đo điện trở nối đất.
Máy siêu âm mối hàn.
Máy hiệu chỉnh van áp kế.
Cân điện tử.
Quả chuyên chở.
Máy ảnh.
Máy chiếu.
Loa, Micro.
những máy móc, vật dụng phụ trợ khác...

CHỨC NẲNG NHIỆM VỤ CỦA trọng tâm KIỂM ĐỊNH

I. KIỂM ĐỊNH kỹ thuật AN TOÀN:

Kiểm định nhà nước về khoa học an toàn những thiết bị với yêu cầu nghiêm nhặt về an toàn cần lao. Giấy chứng thực đủ điều kiện hoạt động Kiểm định khoa học An toàn lao động số 01/GCN-KĐ ngày 02/06/2014.

Bình áp lực, nồi hơi, hệ thống lạnh.
trục đường ống dẫn tương đối nước, dẫn khí đốt.
Hệ thống điều chế, nạp khí.
Chai đựng khí.
thiết bị nâng, thang máy, thang cuốn.
Hệ thống cáp treo, tời nâng người.
công trình vui chơi công cộng
Kiểm định hệ thống chống sét.

Kiểm định an toàn hệ thống điện.

Kiểm định an toàn các đồ vật công nghiệp và dân dụng.

II. kiểm tra CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA:

rà soát chất lượng hàng hóa các thiết bị với buộc phải nghiêm ngặt về an toàn cần lao, bao gồm
những chiếc vật dụng áp lực, trang bị nâng hạ và thang máy.

III. chứng thực HỢP CHUẨN, HỢP QUY

chứng thực hợp chuẩn, hợp quy cho dòng sản phẩm hoặc sản phẩm là trang bị sở hữu buộc phải nghiêm ngặt về an toàn lao động, bao gồm : nồi tương đối ; bình chịu sức ép ; vật dụng nâng ; thang máy ; thang cuốn, băng vận tải chở người.
Giấy CN Đăng ký số 1826/TĐC-HCHQ do TCĐLCL cấp ngày 01/11/2013. Quyết định chỉ định tổ chức chứng thực hợp quy số 203/QĐ-ATLĐ - Bộ Lao động-TBXH cấp ngày 08/11/2013 và số 401/QĐ-BCT - Bộ công thương cấp ngày 27/01/2016.

IV. đánh giá kỹ thuật

giám định độc lập theo yêu cầu cho những hàng hóa là vật dụng với yêu cầu nghiêm nhặt về an toàn cần lao. Số đăng ký dấu nghiệp vụ mang mã số 41 000063 theo Công văn chấp nhận số 8626/TB-SCT ngày 27/9/2013 của Sở công thương thành phố Hồ Chí Minh.

V. tư vấn, GIÁM SÁT:

Giám sát an toàn cần lao trên công trường xây dựng

giám định ngoại hình và giám sát giai đoạn chế tác, lắp đặt những vật dụng mang đề xuất nghiêm nhặt về an
toàn lao động.

giám định trật tự hàn.

tương trợ lập hồ sơ khoa học.

VI. THỬ NGHIỆM:

thể nghiệm trọng tải các vật dụng nâng chuyển, container, cáp, xích, giàn giáo vun đắp, sàn biểu diễn v.v

thể nghiệm áp suất những vật dụng chịu áp lực

kiểm tra không phá hủy (siêu âm, chụp ảnh bức xạ, rà soát bột trong khoảng, bột thẩm thấu v.v.) các kết cấu
kim loại và mối hàn.

Kiểm định/hiệu chuẩn áp kế công ty kiểm định
công ty kiểm định thiết bị
công ty kiểm định an toàn

Kiểm định, hiệu chuẩn đồng hồ đo lưu lượng khí

thí điểm van an toàn.

Hiệu chuẩn cần xiết lực, loadcell

kiểm định 
kiểm định an toàn 
kiểm định thiết bị 
công ty kiểm định 
công ty kiểm định an toàn 
kiểm định bình khí nén 
kiểm định thành phố 
kiểm định an toàn thiết bị 
kiểm định thiết bị nghiêm ngặt 
bảng giá kiểm định 
trung tâm kiểm định an toàn 
dịch vụ kiểm định

 kiểm định

kiểm định

VII. HUẤN LUYỆN:

huấn luyện an toàn, vệ sinh cần lao. Giấy chứng thực đủ điều kiện hoạt động nhà sản xuất đào tạo An toàn lao động, Vệ sinh lao động số 10/2014/GCN ngày 21/04/2014.

tập huấn, tẩm bổ nâng cao trình độ người vận hành máy móc, vật dụng sở hữu buộc phải nghiêm nhặt về ATLĐ.

đào tạo lại, tẩm bổ tăng trình độ người lao động cơ khí, điện, hàn sức ép

Sát hạch, cấp chứng chỉ thợ hàn, sơ cáp nghề

Hơn 200 triệu thuê đơn vị kiểm định cầu Đúc 100 tuổi

Sau khi dừng kế hoạch phá dỡ Cầu Đúc, UBND TP Tân An (Long An) thuê công ty để kiểm định chất lượng cây cầu 100 tuổi này, từ đó sẽ có phương án tiếp theo.

Ngày 5/11, ông Lê Văn Hùng - Chủ tịch UBND TP Tân An cho biết, đã thuê Công ty cổ phần thương mại tư vấn thiết kế Toàn Cầu (quận 9, TP HCM) với chi phí hơn 200 triệu đồng để kiểm định cầu Đúc 100 tuổi.

Sau khi đơn vị có kết luận, UBND TP Tân An sẽ công khai thông tin và có phương án đối với cây cầu này.

Ông Hùng cũng khẳng định, UBND TP Tân An chỉ là đơn vị được tỉnh chỉ định để làm chủ đầu tư xây lại cây cầu mới. Cầu Đúc mới là công trình sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ.

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Long An là đơn vị được chính UBND tỉnh Long An giao khảo sát, kiểm định cầu Đúc và đề ra phương án xây dựng lại cầu mới ngay từ đầu.

Ông Hoàng Minh Hạnh - Giám đốc công ty cho biết, sau khi được UBND tỉnh giao nhiệm vụ khảo sát, thiết kế xây dựng Cầu Đúc mới, đơn vị đã lập ra 3 phương án. UBND TP Tân An ra quyết định phê duyệt bản vẽ thiết kế vào tháng 6/2015.

Trước đó, ngày 25/10, người dân TP Tân An (Long An) bất ngờ khi thấy đơn vị thi công tiến hành rào chắn 2 đầu Cầu Đúc, xe cẩu tiến vào bắt đầu đập bỏ.

Nhiều người dân sau đó đã gửi thư cho lãnh đạo TP Tân An bày tỏ sự tiếc nuối vì Cầu Đúc là một trong những công trình trên trăm tuổi, được xây dựng từ thời Pháp hiếm hoi còn lại, với thiết kế cầu đặc trưng của kiến trúc Pháp cuối thế kỷ XIX.

Trao đổi về nguyên nhân việc đập cầu đúc, ông Nguyễn Thanh Nguyên - Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết, từ năm 2000, đơn vị xây dựng cầu từ thời Pháp đã gửi văn bản thông báo cây cầu này đã hết hạn sử dụng; đã xuống cấp, dầm yếu, sắt thép bị rỉ nặng, nhiều chỗ bị mục, nếu kéo dài thêm thời gian sử dụng sẽ rất nguy hiểm.

Ngày 24/10/2014, sau khi hoàn tất hồ sơ và công bố kết quả kiểm định cầu Đúc thì Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Cầu Đúc mới với quy mô 2 làn xe, dài 94 m, tổng kinh phí gần 62 tỷ đồng. Dự án đã được dự kiến khởi công vào giữa năm 2015 và hoàn thành cuối năm 2017.

Dự án đã từng được dự kiến khởi công xây dựng vào giữa năm 2015 và hoàn thành đưa vào sử dụng vào cuối năm 2017.

Theo giới kinh doanh, hiện tượng vàng giả trà trộn vào thị trường không mới. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn tự trang bị cho loại máy kiểm định vàng giả

Ngày 16/11, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Kim Đức Thụ, Giám đốc Trung tâm Tiêu chuẩn đo lường 1 (Tổng cục Đo lường chất lượng) cho rằng: “Việc kiểm định vàng rất khó. Hiện, máy kiểm định tại trung tâm chỉ xác định được thành phần vàng bề mặt còn lõi là cái gì thì chịu”.

Ông Trịnh Quang Hiệp, Phụ trách công nghệ, trang sức của Công ty TNHH Vàng Bạc Bảo Tín Minh Châu thì  cho biết để đảm bảo chất lượng, mỗi thương hiệu vàng phải tự trang bị máy móc thiết bị hiện đại kiểm tra.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Thanh Trúc, Phó chủ tịch Hiệp hội kinh doanh Vàng Việt Nam  lại lưu ý, hiện chỉ có Ngân hàng Nhà nước cùng Hiệp hội kinh doanh vàng Việt Nam thành lập ra Công ty Kiểm định vàng bạc đá quý Việt Nam.

Nhưng công ty này đang quá trình hoàn chỉnh máy móc thiết bị để hoạt động trong khi các đơn vị kiểm định của Trung tâm kiểm định 1 (Tổng cục Đo lường chất lượng) chuyên kiểm định vàng thì lại rất ít hoạt động.

Theo ông Trúc, việc làm giả vàng chủ yếu rơi vào vàng trang sức như: nhẫn tròn trơn còn vàng miếng làm giả khó hơn. “Phương thức làm vàng giả vừa phát hiện vừa qua rất tinh vi và khó phát hiện bởi vonfram được nghiền dưới dạng bột rất mịn và được trộn vào khi vàng nóng chảy.

Sau đó, lớp bọc bên ngoài là vàng nguyên chất. Vonfram hiện nay có giá rẻ hơn vàng tới vài chục lần nên việc trộn mang lại lợi nhuận cao - nếu so với giá vàng nguyên chất”, ông Trúc nói. Ông Trúc cho biết thêm, hiện tỷ trọng vàng và vonfram tương đương nhau nên rất khó phân biệt thật giả.

Để làm cơ sở cho việc nghiệm thu và xử lý các vấn đề chất lượng kỹ thuật với nhà thầu, TP HCM sẽ thuê tư vấn độc lập kiểm định khả năng chịu lực, tuổi thọ và độ bền kết cấu hầm dìm Thủ Thiêm.

UBND TP HCM vừa chấp thuận kiến nghị này của Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình Giao thông đô thị Thành phố. Việc kiểm định chất lượng kỹ thuật đường hầm Thủ Thiêm thuộc dự án xây dựng Đại lộ Đông - Tây cần nhanh chóng thực hiện để làm cơ sở cho việc nghiệm thu của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước và xử lý các vấn đề chất lượng, kỹ thuật với nhà thầu.

Lãnh đạo thành phố cũng giao Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Công trình Giao thông Đô thị Thành phố phối hợp các sở ngành làm việc với nhà thầu Obayashi, tư vấn giám sát Oriental Consultant Ltd.Co về việc thuê đơn vị tư vấn độc lập để kiểm định chất lượng đường hầm và yêu cầu các bên ký cam kết tuân thủ theo kết luận của tư vấn độc lập. Căn cứ trên kết luận này, bên có lỗi sẽ chịu trách nhiệm thanh toán chi phí thuê tư vấn độc lập.

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình Giao thông đô thị Thành phố cũng được giao tham mưu, báo cáo kế hoạch cụ thể để UBND thành phố xem xét, quyết định việc tổ chức đoàn khảo sát học tập kinh nghiệm xử lý tình trạng thấm và quản lý, duy tu bảo dưỡng đường hầm tại Australia.

Hầm Thủ Thiêm (đường hầm sông Sài Gòn) là hầm dìm vượt sông duy nhất tại Việt Nam và là hạng mục quan trọng nhất trong dự án xây dựng Đại lộ Đông Tây của TP HCM. Công trình có quy mô hiện đại nhất Đông Nam Á; dài 1,49 km; rộng 33 m; cao 9 m với 6 làn xe cho cả ôtô và xe máy; 2 làn đường thoát hiểm hai bên. Tốc độ thiết kế đạt 60 km/h.

Hầm được khánh thành cùng với toàn tuyến đại lộ Đông Tây ngày 20/11/2011. Tuy nhiên, đến nay công trình vẫn chưa được Hội đồng nghiệm thu nhà nước nghiệm thu.

Link hay

Kiểm định nồi hơi 
Kiểm định Tời nâng 
Thông tư 73 
Thông tư 73/2014/TT-BTC 
Huấn Luyện An Toàn cán bộ chuyên trách về an toàn 
Huấn Luyện An Toàn Chung Cho Công Nhân Nhóm 4 
Kiểm định Băng tải 
Huấn Luyện An Toàn Trên Cao 
Huấn Luyện An Toàn Hàn 
Huấn Luyện An Toàn Cho Người Quản Lý 
Kiểm định cần trục 
Kiểm tra Đo điện trở tiếp địa 
Kiểm định cổng trục 
Huấn Luyện An Toàn Chung Cho Công Nhân 
Kiểm định hệ thống điện 
Kiểm Định Van An Toàn 
Kiểm định hệ thống lạnh 
Huấn Luyện An Toàn Vận Hành 
Kiểm Định Máy Xây Dựng 
Kiểm định máy đào 
Kiểm định hệ thống chống sét 
Kiểm Định Thiết Bị Nâng 
Kiểm Định Thiết Bị Áp Lực 
Kiểm Tra Đo Điện Trở Thiết Bị 
Kiểm định thang máy 
Kiểm định xe nâng 
Kiểm định thang nâng 
Huấn luyện an toàn vận hành 
kiểm định 
kiểm định an toàn 
kiểm định thiết bị 
công ty kiểm định 
công ty kiểm định an toàn 
kiểm định bình khí nén 
kiểm định thành phố 
kiểm định thiết bị nghiêm ngặt 
kiểm định an toàn thiết bị 
bảng giá kiểm định 
trung tâm kiểm định an toàn 
đo kiểm tra hệ thống chống sét 
huấn luyện 
công ty huấn luyện an toàn 
công ty huấn luyện 
huấn luyện lao động 
Huấn luyện an toàn 
tập huấn an toàn trong lao động 
Huấn luyện an toàn chung 
Huấn luyện an toàn hoá chất 
Huấn luyện an toàn vận hành 
Huấn luyện an toàn nhóm 
Lớp huấn luyện an toàn lao động 
trung tâm huấn luyện lao động 
Lớp huấn luyện an toàn

Liên hệ báo giá: 0909 476 388 gặp Tiên kiểm định an toàn.