Thứ Tư, 17 tháng 8, 2016

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG NGÃ CAO cho Huấn luyện an toàn trên cao


Huấn luyện an toàn trên cao

Để ngăn ngừa, hạn chế tai nạn ngã cao, tuỳ theo tíng chất và đặc điểm của công trình xây dựng, theo tình hình điều kiện và khả năng cụ thể của công trường, có thể nghiên cứu, áp dụng nhiều biện pháp tổ chức và công nghệ xây dựng khác nhau. Huấn luyện an toàn trên cao Tuy nhiên căn cứ vào kết quả phân tích nguyên nhân đã nêu trên, kết hợp với kinh nghiệm thực tế trong nước và nước ngoài cho phép, đề xuất, nghiên cứu áp dụng một số phương hướng và biện pháp phòng chống sau.

1. Phương hướng thứ nhất:

Hạn chế, giảm công việc làm ở trên cao.

Để thực hiện phương hướng này cần nghiên cứu thay đổi các biện pháp công nghệ và tổ chức xây dựng đối với các công việc phải làm ở trên cao để có thể thực hiện được ở dưới thấp. Đây là phương hướng chủ động, ngăn ngừa ngã cao trong các quá trình thi công ( số lượng người làm việc trên cao càng ít thì xác suất ngã cao càng giảm), đồng thời năng suất lao động cũng tăng lên nhiều. Có thể nêu lên một số biện pháp cụ thể như sau:

1. Huấn luyện an toàn trên cao Nâng cao chất lượng sản xuất, gia công các cấu kiện lắp ghép.

- Đảm bảo kích thước các sản phẩm chế tạo chính xác để tránh phải đục, đẽo, kê kích  cấu kiện ở trên cao trong quá trình cẩu lắp chúng vào vị trí thiết kế.

- Xử lý cấu kiện cho hoàn chỉnh ở dưới đất trước khi cẩu lắp như đục ba via, xử lý mặt bê tông rỗ, tẩy rỉ, sơn các chi tiết kết cấu kim loại….

2. Nghiên cứu thay đổi thiết kế các mối liên kết ướt bằng mối nối khô trong các công trình lắp ghép bằng các kết cấu bê tông cốt thép đúc sẵn. Như vậy sẽ tránh được các khâu lắp đặt, tháo dỡ ván khuôn và đổ bê tông các mối nối lắp ghép ở trên cao.

3. Tổ hợp ván khuôn, cốt thép thành các linh kiện, bán sản phẩm, dùng cần trục cẩu lắp vào vị trí thiết kế. Như vậy các công việc như hàn, buộc cốt thép, đóng ghép ván khuôn …công nhân có thể thực hiện làm ở dưới đất vừa thuận tiện trong thao tác, vừa tránh được nguy cơ ngã cao.

4. Nghiên cứu, tiến hành “ khuyếch đại” kết cấu cẩu lắp, từ các cấu kiện nhỏ, đơn chiếc thành kết cấu hoặc khối lớn phù hợp với sức nâng của cần trục. Như vậy sẽ giảm được số lần cẩu lắp cấu kiện, mặt khác sẽ giảm được mối nối lắp ráp ở trên cao.

5. Nghiên cứu, ứng dụng các thiết bị treo buộc kết cấu có khoá tự động hoặc bán tự động để tháo kết cấu ra khỏi móc cẩu. Nhờ có thiết bị này công nhân có thể đứng ở dưới đất, sàn hoặc vị trí an toàn để tháo móc cẩu ra khỏi kết cấu, không phải leo trèo lên cao tránh được nguy hiểm.

6. Tổ chức thi công hợp lý sao cho công nhân chỉ phải thay đổi vị trí làm việc ở các độ cao (tầng) khác nhau ít nhất trong ca làm việc. Tận dụng các phương tiện cẩu nâng như cần trục, thăng tải, palăng tờiv..v… để vận chuyển vật liệu lên cao. Hạn chế đến mức tối thiểu việc vận chuyển vật liệu, cấu kiện lên cao theo phương pháp thủ công ( khiêng, vác, gánh….)

7 cho tất cả nhân viên làm việc trên cao là yêu cầu cần thiết cần phải tuân thủ để đmả Huấn Luyện An Toàn Trên Cao bảo an toàn cho mọi người

Trên đây là một số biện pháp nằm trong phương hướng phòng chống ngã cao bằng cách hạn chế, giảm việc làm phải thực hiện ở trên cao. Đây là một phương hướng phòng chống tích cực “ muốn tránh ngã cao thì người không lên cao”.

Tuy nhiên phương hướng này trong phạm vi hạn chế chỉ nêu ra một cách khái quát, tham khảo những kinh nghiệm ở nước ngoài hoặc ở những công trường thi công tiên tiến ở trong nước đã áp dụng. Muốn thực hiện được, cần tiến hành đi sâu nghiên cứu các biện pháp tổ chức và công nghệ xây dựng một cách cụ thể phụ thuộc vào điều kiện

và khả năng thực tế về trình động kỹ thuật, vật tư, thiết bị, vật liệu của đơn vị thi công.

2. Phương hướng thứ 2.

Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống ngã cao.

Trường hợp công nhân phải thi công ở trên cao thì nhất thiết phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn. Các biện pháp này phải được đề ra và thực hiện gắn liền với biện pháp thi công.

Biện pháp tổ chức Huấn Luyện An Toàn Trên Cao .

1. Quy định tiêu chuẩn đối với người làn việc trên cao (sức khoẻ, huấn luyện về an toàn.)

2. Thực hiện các biện pháp phòng chống ngã cao cụ thể phù hợp với từng dạng công tác, từng phạm vi và vị trí làm việc trên cao bao gồm:

- Các biện pháp an toàn chung khi làm việc trên cao.

- Biện pháp phòng chống ngã cao khi làm việc trên máy trục.

- Biện pháp phòng chống ngã cao khi thi công các công tác xây lắp ở trên cao.

Trước khi trình bày về các biện pháp phòng chống ngã cao cụ thể, để có thể hình dung một cách tổng quát mối tương quan giữa nguyên nhân và biện pháp phòng chống ngã cao, có thể tham khảo sơ đồ sau:\

Liên hệ báo giá: 0909 476 388 gặp Tiên kiểm định an toàn.

Cảm ơn các bạn đã tin tưởng vào đội ngủ nhân viên của chúng tôi kiểm định an toàn và huấn luyện an toàn 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét